ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η εταιρεία "SIMACON" αποτελεί την εξέλιξη της εταιρείας Retelef Electronics και GS security πού από το 1985 έχουν συνεχή και δυναμική παρουσία στο σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων CCTV, ηλεκτρονικών κλειδαριών και access control σε χώρους υψίστης ασφαλείας (φυλακές αποθήκες, πυρομαχικών, κρατητήρια,στρατιωτικά αεροδρόμια).
Η άρτια οργάνωση της επιχείρησης της επέτρεψε να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης της Γερμανίας DQS και από τον Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας IQNET αποκτώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στα αντικείμενα:

Μελέτη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κλειδαριών Φυλακών.
Εμπορία και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας - Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης και Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης

Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό σε ότι αφορά το project "Κατασκευή φυλακής'', που είναι ένα αντικείμενο μοναδικό και πολύ διαφορετικό από τις κοινές κατασκευές των λοιπών κτιριακών συγκροτημάτων.

Η πολυετής κατασκευαστική πείρα, η γνώση της παγκόσμιας αγοράς και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση,είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο οι άνθρωποι της SIMACON καθημερινά χτίζουν το μέλλον της εταιρείας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SIMACON

•  Ηλεκτρονικές κλειδαριές P . L . C . διελεύσεως φυλακών.

•  Ηλεκτρονικές κλειδαριές κελιών.

•  Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

•  Ειδικά περιμετρικά συστήματα ασφαλείας φυλακών.

•  Συστήματα συνδυασμένης διαχείρισης ηλεκτρονικών κλειδαριών - C.C.T.V. - Συναγερμού - Πυρανίχνευσης.

•  Μεταλλικές θύρες ασφαλείας με ηλεκτρονική κλειδαριά.

Κύρια χαρακτηριστικά των εκτελούμενων εργασιών αλλά και των προϊόντων που σχεδιάζει και παράγει η εταιρεία είναι η έντεχνη και ποιοτική κατασκευή σε συνδυασμό με την έγκαιρη αποπεράτωση και παράδοση και η εν γένει τήρηση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών της υποχρεώσεων.

EN
ISO 9001:2000